The future is…

Wij vormen 100% composteerbare verpakkingen

Door menselijke nalatigheid komt er steeds meer afval in de oceanen en dat zijn wij bij Greenpackaging.nl beu! Ondanks de vele voordelen die traditionele kunststoffen bieden kan de wereld de roep om alternatieven niet langer negeren.

Het is tijd voor alternatieven die echt iets toevoegen aan een schonere wereld.

Bio composteerbare verpakkingen.
Trays van olifantengras

Het is onze missie om de oceanen te ontdoen van plastic afval

Bij Greenpackaging.nl zien wij het als onze taak Nederland te informeren en te motiveren om, waar mogelijk, over te stappen op milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal. Door de complexiteit van het afval vraagstuk en de verschillende zienswijzen van recyclelaars, gemeenten, verpakkers, milieuorganisaties en consumenten, is er een rookgordijn opgetrokken rondom de weg naar een wereld waarin de oceanen vol zitten met vis in plaats van plastic.

Bij Geenpackaging.nl willen we verder kijken dan dit rookgordijn maar ook wij lopen in de ‘plastic discussie’ tegen een aantal feiten aan die een eenduidige oplossing in het vraagstuk uitdagend maken:

  • De Nederlandse bevolking gooit jaarlijks tonnen aan afval op straat (50.000 ton) en wereldwijd is dit probleem nog veel groter, vooral in de Aziatische en Afrikaanse landen.
  • Traditionele plastics zijn, gekeken naar de gehele lifecycle, vaak milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld papieren of glazen verpakkingen.
  • Ondanks de lage ‘footprint’ beland veel plastic in de oceanen.
  • Voor recyclelaars vormen bio based verpakkingen een uitdaging omdat zij de recycling  reguliere plastics bemoeilijken.
  • Veel bio based verpakkingen zijn gebaseerd op voedingsmiddelen (zoals mais) waardoor ze de prijzen omhoog stuwen.

Er zijn dus een hoop tegengestelde argumenten die allemaal hun eigen niveau van validiteit hebben. Doordat de ideale oplossing er nog niet is zullen de betreffende partijen elkaar blijven bestoken met bovenstaande argumenten en zit de wereld met de spreekwoordelijke ‘gebakken peren’.

Greenpackaging.nl denkt echter een aantal oplossingen te kunnen bieden die dicht in de buurt komt van ‘het ideaal’.

Welke oplossingen dit zijn? Bekijk onze productcategorieën !

Kenrick van Hoek

Algemeen Directeur Greenpackaging.nl

bio blisterverpakking.